Преглед на файлове

Fix error in blockchain.py introduced in merge

tags/v0.15.1
Suhas Daftuar преди 6 години
родител
ревизия
4a04879378
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      qa/rpc-tests/blockchain.py

+ 1
- 1
qa/rpc-tests/blockchain.py Целия файл

@@ -80,7 +80,7 @@ class BlockchainTest(BitcoinTestFramework):
assert isinstance(header['mediantime'], int)
assert isinstance(header['nonce'], int)
assert isinstance(header['version'], int)
assert isinstance(header['difficulty'], decimal.Decimal)
assert isinstance(header['difficulty'], Decimal)

if __name__ == '__main__':
BlockchainTest().main()

Loading…
Отказ
Запис