Преглед на файлове

Make unit tests succeed with -DDEBUG_LOCKORDER

tags/v0.15.1
Gavin Andresen преди 8 години
родител
ревизия
49dc3a0f1a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      src/test/miner_tests.cpp

+ 2
- 0
src/test/miner_tests.cpp Целия файл

@@ -57,6 +57,8 @@ BOOST_AUTO_TEST_CASE(CreateNewBlock_validity)
CScript script;
uint256 hash;

LOCK(cs_main);

// Simple block creation, nothing special yet:
BOOST_CHECK(pblocktemplate = CreateNewBlockWithKey(reservekey));


Loading…
Отказ
Запис