Преглед на файлове

qa: Fix python TypeError in script.py

Github-Pull: #12475
Rebased-From: fa41d68a2e
tags/v0.16.1
MarcoFalke преди 3 години
родител
ревизия
41c29f6d1d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. 1
    3
      test/functional/test_framework/script.py

+ 1
- 3
test/functional/test_framework/script.py Целия файл

@@ -526,11 +526,9 @@ class CScript(bytes):
yield CScriptOp(opcode)

def __repr__(self):
# For Python3 compatibility add b before strings so testcases don't
# need to change
def _repr(o):
if isinstance(o, bytes):
return b"x('%s')" % hexlify(o).decode('ascii')
return "x('%s')" % hexlify(o).decode('ascii')
else:
return repr(o)


Loading…
Отказ
Запис