Преглед на файлове

json_spirit: #include <stdint.h>

tags/v0.15.1
Kamil Domanski преди 7 години
родител
ревизия
3e74ac22d5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      src/json/json_spirit_value.h

+ 1
- 0
src/json/json_spirit_value.h Целия файл

@@ -16,6 +16,7 @@
#include <cassert>
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <stdint.h>
#include <boost/config.hpp>
#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <boost/variant.hpp>

Loading…
Отказ
Запис