Преглед на файлове

Add test for multiwallet batch RPC calls

Tests bug reported in https://github.com/bitcoin/bitcoin/issues/11257

Github-Pull: #11277
Rebased-From: 4526d21e52
tags/v0.15.1
Russell Yanofsky преди 3 години
родител
ревизия
3a6cdd459c
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      test/functional/multiwallet.py

+ 4
- 0
test/functional/multiwallet.py Целия файл

@@ -82,5 +82,9 @@ class MultiWalletTest(BitcoinTestFramework):
assert_equal(w2.getbalance(), 1)
assert_equal(w3.getbalance(), 2)

batch = w1.batch([w1.getblockchaininfo.get_request(), w1.getwalletinfo.get_request()])
assert_equal(batch[0]["result"]["chain"], "regtest")
assert_equal(batch[1]["result"]["walletname"], "w1")

if __name__ == '__main__':
MultiWalletTest().main()

Loading…
Отказ
Запис