Procházet zdrojové kódy

[doc] Add hint about getmempoolentry to getrawmempool help.

tags/v0.15.1
Karl-Johan Alm před 4 roky
rodič
revize
3a0a5bc234
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. 1
    0
      src/rpc/blockchain.cpp

+ 1
- 0
src/rpc/blockchain.cpp Zobrazit soubor

@@ -413,6 +413,7 @@ UniValue getrawmempool(const JSONRPCRequest& request)
throw std::runtime_error(
"getrawmempool ( verbose )\n"
"\nReturns all transaction ids in memory pool as a json array of string transaction ids.\n"
"\nHint: use getmempoolentry to fetch a specific transaction from the mempool.\n"
"\nArguments:\n"
"1. verbose (boolean, optional, default=false) True for a json object, false for array of transaction ids\n"
"\nResult: (for verbose = false):\n"

Načítá se…
Zrušit
Uložit