Przeglądaj źródła

Merge pull request #5074

005b5af rpc-tests: don't spew non-errors to stdout (Cory Fields)
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan 7 lat temu
rodzic
commit
2e4f6127bf
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      qa/rpc-tests/send.sh

+ 1
- 1
qa/rpc-tests/send.sh Wyświetl plik

@@ -16,7 +16,7 @@ fi

if [ $1 = "-STOP" ]; then
if [ -s ${PIDFILE} ]; then
kill -s ${SIGNAL} $(<${PIDFILE})
kill -s ${SIGNAL} $(<$PIDFILE 2>/dev/null) 2>/dev/null
fi
exit 0
fi

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz