Преглед на файлове

Update INSTALL landing redirection notice for build instructions.

tags/v0.15.1
randy-waterhouse преди 4 години
родител
ревизия
2920be2a69
променени са 2 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 5 реда
  1. 0
    5
      INSTALL
  2. 5
    0
      INSTALL.md

+ 0
- 5
INSTALL Целия файл

@@ -1,5 +0,0 @@
Building Bitcoin

See doc/build-*.md for instructions on building bitcoind,
the intended-for-services, no-graphical-interface, reference
implementation of Bitcoin.

+ 5
- 0
INSTALL.md Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
Building Bitcoin
================

See doc/build-*.md for instructions on building the various
elements of the Bitcoin Core reference implementation of Bitcoin.

Loading…
Отказ
Запис