Преглед на файлове

fix and enable bip32 unit test

the bip32 unit test was not included in the make process
tags/v0.15.1
Jonas Schnelli преди 6 години
родител
ревизия
26414ca4fc
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      src/Makefile.test.include
  2. 1
    0
      src/test/bip32_tests.cpp

+ 1
- 0
src/Makefile.test.include Целия файл

@@ -39,6 +39,7 @@ BITCOIN_TESTS =\
test/base32_tests.cpp \
test/base58_tests.cpp \
test/base64_tests.cpp \
test/bip32_tests.cpp \
test/bloom_tests.cpp \
test/checkblock_tests.cpp \
test/Checkpoints_tests.cpp \

+ 1
- 0
src/test/bip32_tests.cpp Целия файл

@@ -8,6 +8,7 @@
#include "key.h"
#include "uint256.h"
#include "util.h"
#include "utilstrencodings.h"
#include "test/test_bitcoin.h"

#include <string>

Loading…
Отказ
Запис