Przeglądaj źródła

Set default compression for NSIS installer to LZMA.

Use of LZMA (versus the current zlib) shaves a few MB off the installer.
tags/v0.15.1
Jay Weisskopf 10 lat temu
rodzic
commit
230b894779
1 zmienionych plików z 1 dodań i 0 usunięć
  1. 1
    0
      share/setup.nsi

+ 1
- 0
share/setup.nsi Wyświetl plik

@@ -1,6 +1,7 @@
Name Bitcoin
RequestExecutionLevel highest
SetCompressor /SOLID lzma
# General Symbol Definitions
!define REGKEY "SOFTWARE\$(^Name)"

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz