Преглед на файлове

Merge pull request #1219 from luke-jr/rm_fee_tip

Bitcoin-Qt: Remove redundant tooltip on optional transaction fee. Fixes #1218
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 9 години
родител
ревизия
1f7e0e51aa
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      src/qt/optionsdialog.cpp

+ 0
- 1
src/qt/optionsdialog.cpp Целия файл

@@ -222,7 +222,6 @@ MainOptionsPage::MainOptionsPage(QWidget *parent):
QLabel *fee_label = new QLabel(tr("Pay transaction &fee"));
fee_hbox->addWidget(fee_label);
fee_edit = new BitcoinAmountField();
fee_edit->setToolTip(tr("Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended."));

fee_label->setBuddy(fee_edit);
fee_hbox->addWidget(fee_edit);

Loading…
Отказ
Запис