Преглед на файлове

Merge pull request #5080

e21b2e0 Typo in test (Luke)
tags/v0.15.1
Pieter Wuille преди 7 години
родител
ревизия
1f27c310a4
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/test/key_tests.cpp

+ 1
- 1
src/test/key_tests.cpp Целия файл

@@ -75,7 +75,7 @@ BOOST_AUTO_TEST_CASE(key_test1)
CKey key1C = bsecret1C.GetKey();
BOOST_CHECK(key1C.IsCompressed() == true);
CKey key2C = bsecret2C.GetKey();
BOOST_CHECK(key1C.IsCompressed() == true);
BOOST_CHECK(key2C.IsCompressed() == true);

CPubKey pubkey1 = key1. GetPubKey();
CPubKey pubkey2 = key2. GetPubKey();

Loading…
Отказ
Запис