Преглед на файлове

add jonasschnellis dns seeder

tags/v0.15.1
Jonas Schnelli преди 5 години
родител
ревизия
1a0259f7f0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      src/chainparams.cpp

+ 1
- 0
src/chainparams.cpp Целия файл

@@ -157,6 +157,7 @@ public:
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("dashjr.org", "dnsseed.bitcoin.dashjr.org")); // Luke Dashjr
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("bitcoinstats.com", "seed.bitcoinstats.com")); // Addy Yeow
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("xf2.org", "bitseed.xf2.org")); // Jeff Garzik
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("bitcoin.jonasschnelli.ch", "seed.bitcoin.jonasschnelli.ch")); // Jonas Schnelli

base58Prefixes[PUBKEY_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,0);
base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,5);

Loading…
Отказ
Запис