Преглед на файлове

cleanup include of assert.h

tags/v0.15.1
Philip Kaufmann преди 6 години
родител
ревизия
187115c01d
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    1
      src/chainparams.cpp
  2. 2
    1
      src/chainparamsbase.cpp

+ 2
- 1
src/chainparams.cpp Целия файл

@@ -5,10 +5,11 @@

#include "chainparams.h"

#include "assert.h"
#include "random.h"
#include "util.h"

#include <assert.h>

#include <boost/assign/list_of.hpp>

using namespace std;

+ 2
- 1
src/chainparamsbase.cpp Целия файл

@@ -5,9 +5,10 @@

#include "chainparamsbase.h"

#include "assert.h"
#include "util.h"

#include <assert.h>

#include <boost/assign/list_of.hpp>

using namespace boost::assign;

Loading…
Отказ
Запис