Преглед на файлове

qt:Show the entire Window when double clicking on taskbar

GitHub-Pull: #12999
Rebased-From: 67bf2aa
tags/v0.16.1
Chun Kuan Lee преди 3 години
родител
ревизия
1720eb3018
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. 5
    0
      src/qt/bitcoingui.cpp

+ 5
- 0
src/qt/bitcoingui.cpp Целия файл

@@ -945,6 +945,11 @@ void BitcoinGUI::changeEvent(QEvent *e)
QTimer::singleShot(0, this, SLOT(hide()));
e->ignore();
}
else if((wsevt->oldState() & Qt::WindowMinimized) && !isMinimized())
{
QTimer::singleShot(0, this, SLOT(show()));
e->ignore();
}
}
}
#endif

Loading…
Отказ
Запис