Преглед на файлове

fix typo in optionsmodel.cpp

tags/v0.15.1
Philip Kaufmann преди 9 години
родител
ревизия
0e3947ef32
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/qt/optionsmodel.cpp

+ 1
- 1
src/qt/optionsmodel.cpp Целия файл

@@ -40,7 +40,7 @@ void OptionsModel::Init()
{
QSettings settings;

// These are QT-only settings:
// These are Qt-only settings:
nDisplayUnit = settings.value("nDisplayUnit", BitcoinUnits::BTC).toInt();
bDisplayAddresses = settings.value("bDisplayAddresses", false).toBool();
fMinimizeToTray = settings.value("fMinimizeToTray", false).toBool();

Loading…
Отказ
Запис