Преглед на файлове

Merge #8204: Update petertodd's testnet seed

d80efec Update petertodd's testnet seed (Peter Todd)
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 4 години
родител
ревизия
08338942b5
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/chainparams.cpp

+ 1
- 1
src/chainparams.cpp Целия файл

@@ -199,7 +199,7 @@ public:
vSeeds.clear();
// nodes with support for servicebits filtering should be at the top
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("testnetbitcoin.jonasschnelli.ch", "testnet-seed.bitcoin.jonasschnelli.ch", true));
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("bitcoin.petertodd.org", "testnet-seed.bitcoin.petertodd.org"));
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("petertodd.org", "seed.tbtc.petertodd.org", true));
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("bluematt.me", "testnet-seed.bluematt.me"));
vSeeds.push_back(CDNSSeedData("bitcoin.schildbach.de", "testnet-seed.bitcoin.schildbach.de"));


Loading…
Отказ
Запис