Преглед на файлове

Add length check for CExtKey deserialization

tags/v0.16.1
Jonas Schnelli преди 4 години
родител
ревизия
07685d1bc1
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      src/key.h

+ 2
- 0
src/key.h Целия файл

@@ -172,6 +172,8 @@ struct CExtKey {
{
unsigned int len = ::ReadCompactSize(s);
unsigned char code[BIP32_EXTKEY_SIZE];
if (len != BIP32_EXTKEY_SIZE)
throw std::runtime_error("Invalid extended key size\n");
s.read((char *)&code[0], len);
Decode(code);
}

Loading…
Отказ
Запис