Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

54 regels
995 B

#!/bin/sh
. gconfig
TUSER=${DISTRO:-ubuntu}
usage() {
echo "Usage: ${0##*/} [OPTION]... <command>"
echo "Run command on build target."
echo
cat << EOF
--help display this help and exit
--user|-u <username> run as <username> instead of ubuntu
--env|-e "NAME=VALUE ..." modify the environment
EOF
}
if [ $# != 0 ] ; then
while true ; do
case "$1" in
--help|-h)
usage
exit 0
;;
--user|-u)
TUSER="$2"
shift 2
;;
--env|-e)
ENV="$2"
shift 2
;;
--*)
echo "unrecognized option $1"
exit 1
;;
*)
break
;;
esac
done
fi
#if [ $# = 0 ] ; then
# usage
# exit 1
#fi
if [ -z "$USE_LXC" ]; then
ssh -oConnectTimeout=30 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_rsa -p $VM_SSH_PORT $TUSER@localhost $*
else
config-lxc
sudo $LXC_EXECUTE -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -u $TUSER $ENV -i -- $*
fi