1 Ревизии (fe83a6df80960642c9533adcf959a9ac4d878817)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Matt Corallo fe83a6df80 Allow to whitelist commits signed with a revoked key преди 6 години