9 Ревизии (6c7dd53eeda111116792eeab55a6f4ab6ad845e4)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  devrandom 6c7dd53eed no host auth for copy-*-target преди 10 години
  devrandom 0d12b0f72f no ssh host auth for localhost преди 10 години
  devrandom 7bf63853bc revert memory size, update apt-get to grab from new IP address преди 10 години
  devrandom 6b46963acf properly handle the local host by using IP addresses преди 10 години
  devrandom a344ed9dac Make guest default to 10.0.2.2 as the apt mirror, fix skip_image vs quiet flags преди 10 години
  devrandom d765459667 security mirror, command line commit specification преди 10 години
  devrandom 928a5f0880 multi-architecture builds преди 10 години
  devrandom 85809700da use apt cacher, minor cleanup преди 10 години
  devrandom 4db2a9dfa0 initial преди 10 години