5 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  MarcoFalke faa2dc2c2c
Package git-core has been renamed to git 3 år sedan
  Devrandom 923c711d25 add CODEOWNERS 3 år sedan
  Devrandom 496f45d17b support Debian / virtualbox via Vagrant Cloud 3 år sedan
  Tom Robinson a6fdc28839 Add VirtualBox support to make-base-vm via Vagrant 7 år sedan