5 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  MarcoFalke faa2dc2c2c
Package git-core has been renamed to git преди 3 години
  Devrandom 923c711d25 add CODEOWNERS преди 3 години
  Devrandom 496f45d17b support Debian / virtualbox via Vagrant Cloud преди 3 години
  Tom Robinson a6fdc28839 Add VirtualBox support to make-base-vm via Vagrant преди 7 години