Преглед на файлове

Fix flavour for i386 arch

Wheezy on up has linux-image-686-pae. Squeeze on down has
linux-image-686.
pull/103/head
Joseph Bisch преди 6 години
родител
ревизия
fe1abd1153
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
  1. 4
    2
      bin/make-base-vm

+ 4
- 2
bin/make-base-vm Целия файл

@@ -94,8 +94,10 @@ fi

if [ $DISTRO = "debian" -a $ARCH = "amd64" ]; then
FLAVOUR=amd64
elif [ $DISTRO = "debian" -a $ARCH = "i386" ]; then
FLAVOUR=i686-pae
elif [ $DISTRO = "debian" -a $ARCH = "i386" -a \($SUITE = "wheezy" -o $SUITE = "jessie" -o $SUITE = "stretch" -o $SUITE = "sid"\) ]; then
FLAVOUR=686-pae
elif [ $DISTRO = "debian" ]; then
FLAVOUR=686
fi

LOCALE_PKG=language-pack-en

Loading…
Отказ
Запис