Bläddra i källkod

copy-from-target: docker: Use tar to create files with the correct owner

pull/220/head
MarcoFalke 2 år sedan
förälder
incheckning
fa0f0f4e54
Inget konto är kopplat till bidragsgivarens mejladress
1 ändrade filer med 2 tillägg och 1 borttagningar
  1. 2
    1
      libexec/copy-from-target

+ 2
- 1
libexec/copy-from-target Visa fil

@@ -47,7 +47,8 @@ if [ $# = 0 ] ; then
fi

if [ -n "$USE_DOCKER" ]; then
docker cp gitian-target:"/home/$TUSER/$1" $2
# Use tar, so that files are created with the correct owner on the host
docker exec -u $TUSER gitian-target tar -C `dirname "$1"` -cf - `basename "$1"` | tar -C "$2" -xf -
elif [ -z "$USE_LXC" ]; then
src="${1%/}" # remove trailing / which triggers special rsync behaviour
rsync --checksum -a $QUIET_FLAG -e "ssh -oConnectTimeout=30 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_rsa -p $VM_SSH_PORT" "$TUSER@localhost:${src}" "$2"

Laddar…
Avbryt
Spara