Преглед на файлове

hold packages for lucid

lxc
Devrandom преди 6 години
родител
ревизия
f4b72bbec4
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      target-bin/bootstrap-fixup.in

+ 3
- 2
target-bin/bootstrap-fixup.in Целия файл

@@ -16,6 +16,7 @@ if grep /lxc/gitian /proc/1/cgroup > /dev/null; then
ln -s /bin/true /sbin/initctl
dpkg-divert --local --rename --add /usr/bin/ischroot
ln -s /bin/true /usr/bin/ischroot
echo lxc hold | dpkg --set-selections || true
echo cgmanager hold | dpkg --set-selections || true
for pkg in lxc cgmanager udev plymouth dmsetup upstart; do
echo $pkg hold | dpkg --set-selections || true
done
fi

Loading…
Отказ
Запис