Bladeren bron

full path to mkfs.ext4

pull/98/head
Devrandom 6 jaren geleden
bovenliggende
commit
ec56a82d4b
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      bin/make-base-vm

+ 1
- 1
bin/make-base-vm Bestand weergeven

@@ -114,7 +114,7 @@ if [ $LXC = "1" ]; then
# Need universe for lxc in lucid
env -i LANG=en_US.UTF-8 LC_ALL=en_US.UTF-8 sudo debootstrap --arch=$ARCH --include=$addpkg --exclude=$removepkg --components=main,universe $SUITE $OUT-bootstrap $MIRROR
dd if=/dev/zero of=$OUT-lxc bs=1M count=1 seek=10240
mkfs.ext4 -F $OUT-lxc
/sbin/mkfs.ext4 -F $OUT-lxc
t=`mktemp -d gitian.XXXXXXXX`
sudo mount $OUT-lxc $t
sudo cp -a $OUT-bootstrap/* $t

Laden…
Annuleren
Opslaan