Procházet zdrojové kódy

headless vbox

vbox
Devrandom před 3 roky
rodič
revize
ead388a050
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      libexec/start-target

+ 1
- 1
libexec/start-target Zobrazit soubor

@@ -31,7 +31,7 @@ case $VMSW in
true #sudo lxc-start -n gitian -c var/target.log -f lxc.config
;;
VBOX)
VBoxManage startvm "Gitian-${2}" # --type headless
VBoxManage startvm "Gitian-${2}" --type headless
echo "Gitian-${2}" > var/target.vmname
;;
esac

Načítá se…
Zrušit
Uložit