Devrandom преди 3 години
родител
ревизия
ead388a050
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/start-target

+ 1
- 1
libexec/start-target Целия файл

@@ -31,7 +31,7 @@ case $VMSW in
true #sudo lxc-start -n gitian -c var/target.log -f lxc.config
;;
VBOX)
VBoxManage startvm "Gitian-${2}" # --type headless
VBoxManage startvm "Gitian-${2}" --type headless
echo "Gitian-${2}" > var/target.vmname
;;
esac

Loading…
Отказ
Запис