Преглед на файлове

Fix --user in --help to display how the command actually works

tags/0.1
Warren Togami преди 7 години
родител
ревизия
e51dbdc9e3
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      libexec/on-target

+ 2
- 2
libexec/on-target Целия файл

@@ -9,8 +9,8 @@ usage() {
echo "Run command on build target."
echo
cat << EOF
--help display this help and exit
--user=U run as U instead of ubuntu
--help display this help and exit
--user <username> run as <username> instead of ubuntu
EOF
}


Loading…
Отказ
Запис