Преглед на файлове

Adjust verify-commits to gitian-builder

pull/118/head
MarcoFalke преди 4 години
родител
ревизия
e1873f6578
променени са 4 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 9 реда
 1. 2
  2
    contrib/README.md
 2. 1
  1
    contrib/verify-commits/pre-push-hook.sh
 3. 1
  1
    contrib/verify-commits/trusted-git-root
 4. 1
  5
    contrib/verify-commits/trusted-keys

+ 2
- 2
contrib/README.md Целия файл

@@ -3,7 +3,7 @@ Repository Tools

### [Developer tools](/contrib/devtools) ###
Specific tools for developers working on this repository.
Contains the script `github-merge.sh` for merging github pull requests securely and signing them using GPG.
Contains the script `github-merge.py` for merging github pull requests securely and signing them using GPG.

### [Verify-Commits](/contrib/verify-commits) ###
Tool to verify that every merge commit was signed by a developer using the above `github-merge.sh` script.
Tool to verify that every merge commit was signed by a developer using the above `github-merge.py` script.

+ 1
- 1
contrib/verify-commits/pre-push-hook.sh Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
if ! [[ "$2" =~ ^(git@)?(www.)?github.com(:|/)bitcoin/bitcoin(.git)?$ ]]; then
if ! [[ "$2" =~ ^(git@)?(www.)?github.com(:|/)devrandom/gitian-builder(.git)?$ ]]; then
exit 0
fi


+ 1
- 1
contrib/verify-commits/trusted-git-root Целия файл

@@ -1 +1 @@
053038e5ba116cb319fb85f3cb3e062cf1b3df15
bb4f92f6cbde6ee78e39ae35b0934da3b55e154d

+ 1
- 5
contrib/verify-commits/trusted-keys Целия файл

@@ -1,5 +1 @@
71A3B16735405025D447E8F274810B012346C9A6
1F4410F6A89268CE3197A84C57896D2FF8F0B657
01CDF4627A3B88AAE4A571C87588242FBE38D3A8
AF8BE07C7049F3A26B239D5325B3083201782B2F
81291FA67D2C379A006A053FEAB5AF94D9E9ABE7
498FA3769A88C4AD1B187A7428EB4B0FB7AAF6B0

Loading…
Отказ
Запис