Преглед на файлове

Set up IPv4 gateway automatically

I need this to get networking inside the LXC container in
a Debian 8.2 VM.
pull/105/head
Wladimir J. van der Laan преди 5 години
родител
ревизия
cb718681e9
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      etc/lxc.config.in

+ 2
- 0
etc/lxc.config.in Целия файл

@@ -32,4 +32,6 @@ lxc.network.type = veth
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = GUESTLINK
lxc.network.ipv4 = GUESTIP/24
lxc.network.ipv4.gateway = auto

lxc.utsname = gitian

Loading…
Отказ
Запис