Procházet zdrojové kódy

Add argument to skip fetching the latest remote source

pull/218/head
Mitchell Cash před 2 roky
rodič
revize
c76ac9d903
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
2 změnil soubory, kde provedl 10 přidání a 0 odebrání
  1. 5
    0
      RELEASE_NOTES
  2. 5
    0
      bin/gbuild

+ 5
- 0
RELEASE_NOTES Zobrazit soubor

@@ -1,3 +1,8 @@
2019-05-23
----------

- Add `--skip-fetch` argument that skips fetching the latest remote source

2019-05-13
----------


+ 5
- 0
bin/gbuild Zobrazit soubor

@@ -196,6 +196,9 @@ OptionParser.new do |opts|
opts.on("-o", "--cache-read-only", "only use existing cache files, do not update them") do |v|
@options[:cache_ro] = v
end
opts.on("--skip-fetch", "skip fetching the latest git objects and refs from the remote source") do |v|
@options[:skip_fetch] = v
end
end.parse!

if !ENV["USE_LXC"] and !ENV["USE_DOCKER"] and !ENV["USE_VBOX"] and !File.exist?("/dev/kvm")
@@ -288,6 +291,8 @@ build_desc["remotes"].each do |remote|
commit = sanitize(remote["commit"], remote["commit"])
unless File.exist?("inputs/#{dir}")
system!("git init inputs/#{dir}")
end
if !@options[:skip_fetch]
system!("cd inputs/#{dir} && git fetch --update-head-ok #{sanitize_path(remote["url"], remote["url"])} +refs/tags/*:refs/tags/* +refs/heads/*:refs/heads/*")
system!("cd inputs/#{dir} && git checkout -q #{commit}")
system!("cd inputs/#{dir} && git submodule update --init --recursive --force")

Načítá se…
Zrušit
Uložit