devrandom преди 7 години
родител
ревизия
c47e51af72
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/on-target

+ 1
- 1
libexec/on-target Целия файл

@@ -48,6 +48,6 @@ else
if [ $TUSER = "root" ]; then
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sh -c "$*"
else
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER sh -c "$*"
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER -- sh -c "$*"
fi
fi

Loading…
Отказ
Запис