Преглед на файлове

Make verify-commits path-independent

pull/118/head
Matt Corallo преди 4 години
родител
ревизия
befe6a5368
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      contrib/verify-commits/verify-commits.sh

+ 1
- 0
contrib/verify-commits/verify-commits.sh Целия файл

@@ -3,6 +3,7 @@
# shell anyone uses today supports it, so its probably fine

DIR=$(dirname "$0")
[ "/${DIR#/}" != "$DIR" ] && DIR=$(dirname "$(pwd)/$0")

echo "Please verify all commits in the following list are not evil:"
git log "$DIR"

Loading…
Отказ
Запис