Преглед изворни кода

handle no lxc installed

pull/96/head
Miron пре 7 година
родитељ
комит
b48730064a
  1. 14
      libexec/gconfig

14
libexec/gconfig

@ -1,9 +1,11 @@ @@ -1,9 +1,11 @@
VM_SSH_PORT=2223
if [ -z "$LXC_EXECUTE" ]; then
ver=`lxc-start --version`
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.0.0 ; then
LXC_EXECUTE=lxc-execute
else
LXC_EXECUTE=lxc-start
if [ -n "$USE_LXC" ]; then
if [ -z "$LXC_EXECUTE" ]; then
ver=`lxc-start --version`
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.0.0 ; then
LXC_EXECUTE=lxc-execute
else
LXC_EXECUTE=lxc-start
fi
fi
fi

Loading…
Откажи
Сачувај