Преглед на файлове

handle no lxc installed

pull/96/head
Miron преди 6 години
родител
ревизия
b48730064a
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 6 реда
  1. 8
    6
      libexec/gconfig

+ 8
- 6
libexec/gconfig Целия файл

@@ -1,9 +1,11 @@
VM_SSH_PORT=2223
if [ -z "$LXC_EXECUTE" ]; then
ver=`lxc-start --version`
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.0.0 ; then
LXC_EXECUTE=lxc-execute
else
LXC_EXECUTE=lxc-start
if [ -n "$USE_LXC" ]; then
if [ -z "$LXC_EXECUTE" ]; then
ver=`lxc-start --version`
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.0.0 ; then
LXC_EXECUTE=lxc-execute
else
LXC_EXECUTE=lxc-start
fi
fi
fi

Loading…
Отказ
Запис