Преглед на файлове

use shell for lxc-start exec

tags/0.1
devrandom преди 7 години
родител
ревизия
af52ebf6cb
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      libexec/on-target

+ 2
- 2
libexec/on-target Целия файл

@@ -46,8 +46,8 @@ if [ -z "$USE_LXC" ]; then
else
config-lxc
if [ $TUSER = "root" ]; then
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- $*
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sh -c "$*"
else
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER $*
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER sh -c "$*"
fi
fi

Loading…
Отказ
Запис