Przeglądaj źródła

Merge #152: Revert "Add LXC mount entry for shm"

542c5c4 Revert "Add LXC mount entry for shm" (Joseph Bisch)
pull/154/head
Devrandom 4 lat temu
rodzic
commit
a918531859
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 0 dodań i 1 usunięć
  1. 0
    1
      etc/lxc.config.in

+ 0
- 1
etc/lxc.config.in Wyświetl plik

@@ -22,7 +22,6 @@ lxc.cgroup.devices.allow = c 254:0 rwm
# mounts points
lxc.mount.entry=proc ROOTFS/proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
lxc.mount.entry=sysfs ROOTFS/sys sysfs defaults 0 0
lxc.mount.entry=shm dev/shm tmpfs rw,nodev,noexec,nosuid,relatime,mode=1777,create=dir 0 0

# Container with network virtualized using a pre-configured bridge named br0 and
# veth pair virtual network devices

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz