Переглянути джерело

Merge pull request #10 from TheBlueMatt/master

Dont listen for remote VNC/SSH connections in kvm.
tags/0.1
Dev Random 9 роки тому
джерело
коміт
8e161f4e6c
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      libexec/start-target

+ 1
- 1
libexec/start-target Переглянути файл

@@ -5,7 +5,7 @@
ARCH=qemu$1
SUFFIX=$2

kvm -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2 -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp::$VM_SSH_PORT-:22 -vnc :16 > var/target.log 2>&1 &
kvm -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2 -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &

echo $! > var/target.pid
wait

Завантаження…
Відмінити
Зберегти