Bläddra i källkod

stop-target: use poweroff instead of halt

When running Debian Jessie in KVM, using the halt command shuts down
all services but does not stop the qemu process. Using the poweroff
command avoids this problem.
pull/141/head
Nicolas Vigier 6 år sedan
förälder
incheckning
75502b045d
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen
GPG-nyckel ID: 2067001B1B678A63
  1. 2
      libexec/stop-target

2
libexec/stop-target

@ -11,7 +11,7 @@ case $VMSW in @@ -11,7 +11,7 @@ case $VMSW in
KVM)
if [ ! -e var/target.pid ]; then exit; fi
on-target -u root halt
on-target -u root poweroff
sleep 5
if [ ! -e var/target.pid ]; then exit; fi

Laddar…
Avbryt
Spara