Преглед на файлове

no host auth for copy-*-target

tags/0.1
devrandom преди 10 години
родител
ревизия
6c7dd53eed
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    1
      libexec/copy-from-target
  2. 1
    1
      libexec/copy-to-target

+ 1
- 1
libexec/copy-from-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ if [ $# = 0 ] ; then
exit 1
fi

scp -oConnectTimeout=2 -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT -r $TUSER@localhost:$1 $2
scp -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT -r $TUSER@localhost:$1 $2

+ 1
- 1
libexec/copy-to-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ if [ $# = 0 ] ; then
exit 1
fi

scp -oConnectTimeout=2 -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT $1 $TUSER@localhost:$2
scp -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT $1 $TUSER@localhost:$2

Loading…
Отказ
Запис