Bladeren bron

Use writeback disk cache in kvm.

tags/0.1
Matt Corallo 8 jaren geleden
bovenliggende
commit
6a87c1dcb7
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      libexec/start-target

+ 1
- 1
libexec/start-target Bestand weergeven

@@ -6,7 +6,7 @@ ARCH=qemu$1
SUFFIX=$2

if [ -z "$USE_LXC" ]; then
kvm -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2 -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
kvm -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2,cache=writeback -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
echo $! > var/target.pid
wait
rm var/target.pid

Laden…
Annuleren
Opslaan