Преглед на файлове

use sudo even for root lxc so that path is set

tags/0.1
devrandom преди 7 години
родител
ревизия
6919e04de1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/on-target

+ 1
- 1
libexec/on-target Целия файл

@@ -46,7 +46,7 @@ if [ -z "$USE_LXC" ]; then
else
config-lxc
if [ $TUSER = "root" ]; then
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sh -c "$*"
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sh -c "sudo -i -- $*"
else
sudo lxc-start -n gitian -f var/lxc.config -- sh -c "sudo -i -u $TUSER -- $*"
fi

Loading…
Отказ
Запис