Преглед на файлове

Using backing image instead of copy for qemu image. From lukejr.

tags/0.1
devrandom преди 8 години
родител
ревизия
5e77059137
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/make-clean-vm

+ 1
- 1
libexec/make-clean-vm Целия файл

@@ -45,7 +45,7 @@ BASE=base-$SUITE-$ARCH-root
OUT=target-$SUITE-$ARCH-root

if [ -z "$USE_LXC" ]; then
cp $BASE.qcow2 $OUT.qcow2
qemu-img create -f qcow2 -o backing_file="$BASE.qcow2" "$OUT.qcow2"
else
sudo rm -rf $OUT
sudo cp -a $BASE $OUT

Loading…
Отказ
Запис