Procházet zdrojové kódy

Merge #189: [docker] Set permissions to container uid and group

76cb7e4 Set permissions to container uid and group (Andrew Chow)
pull/172/head
Devrandom před 2 roky
rodič
revize
5ce742c3de
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. 1
    0
      libexec/copy-to-target

+ 1
- 0
libexec/copy-to-target Zobrazit soubor

@@ -49,6 +49,7 @@ fi
if [ -n "$USE_DOCKER" ]; then
docker exec -u $TUSER gitian-target mkdir -p "/home/$TUSER/$2"
docker cp "$1" gitian-target:"/home/$TUSER/$2"
docker exec -u root gitian-target chown -R $TUSER:$TUSER "/home/$TUSER/$2"
elif [ -z "$USE_LXC" ]; then
src="${1%/}" # remove trailing / which triggers special rsync behaviour
rsync --checksum -a $QUIET_FLAG -e "ssh -oConnectTimeout=30 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_rsa -p $VM_SSH_PORT" "${src}" "$TUSER@localhost:$2"

Načítá se…
Zrušit
Uložit