Procházet zdrojové kódy

Allow environment-configurable KVM binary name

tags/0.1
Luke Dashjr před 8 roky
rodič
revize
54aeb2df27
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 1 odebrání
  1. 2
    1
      libexec/start-target

+ 2
- 1
libexec/start-target Zobrazit soubor

@@ -14,7 +14,8 @@ fi

case $VMSW in
KVM)
kvm -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2,cache=writeback -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
[ -n "$KVM" ] || KVM=kvm
$KVM -cpu $ARCH -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2,cache=writeback -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
echo $! > var/target.pid
wait
rm var/target.pid

Načítá se…
Zrušit
Uložit