Procházet zdrojové kódy

Merge #219: Use apt-cacher in Docker image

72c51f0 Use apt-cacher in Docker image (Howard Chu)
master
Devrandom před 1 rokem
rodič
revize
4f269d4afe
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 8 přidání a 1 odebrání
  1. 8
    1
      bin/make-base-vm

+ 8
- 1
bin/make-base-vm Zobrazit soubor

@@ -4,7 +4,6 @@ set -e
DISTRO=ubuntu
SUITE=xenial
ARCH=amd64
MIRROR_BASE=http://${MIRROR_HOST:-127.0.0.1}:3142
LXC=0
VBOX=0
DOCKER=0
@@ -98,6 +97,13 @@ if [ $# != 0 ] ; then
done
fi

if [ $DOCKER = "1" ]; then
MIRROR_DEFAULT=172.17.0.1
else
MIRROR_DEFAULT=127.0.0.1
fi
MIRROR_BASE=http://${MIRROR_HOST:-$MIRROR_DEFAULT}:3142

if [ $DISTRO = "ubuntu" ]; then
MIRROR=$MIRROR_BASE/archive.ubuntu.com/ubuntu
SECURITY_MIRROR=$MIRROR_BASE/security.ubuntu.com/ubuntu
@@ -189,6 +195,7 @@ if [ $DOCKER = "1" ]; then
FROM $base_image

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN echo 'Acquire::http { Proxy "$MIRROR_BASE"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/50cacher
RUN apt-get update && apt-get --no-install-recommends -y install $addpkg

RUN useradd -ms /bin/bash -U $DISTRO

Načítá se…
Zrušit
Uložit