Преглед на файлове

Ignore cache directory and target-* files

pull/206/head
Hennadii Stepanov преди 2 години
родител
ревизия
4eda053e8e
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      .gitignore

+ 2
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -13,3 +13,5 @@ target-bin/bootstrap-fixup
.vagrant
docker
*.Dockerfile
cache
target-*

Loading…
Отказ
Запис