Преглед на файлове

Make the timeout a bit longer to accommodate machines under high load.

tags/0.1
Matt Corallo преди 10 години
родител
ревизия
3ccd662304
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 1
  1
    libexec/copy-from-target
 2. 1
  1
    libexec/copy-to-target
 3. 1
  1
    libexec/on-target

+ 1
- 1
libexec/copy-from-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ if [ $# = 0 ] ; then
exit 1
fi

scp -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT -r $TUSER@localhost:$1 $2
scp -oConnectTimeout=5 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT -r $TUSER@localhost:$1 $2

+ 1
- 1
libexec/copy-to-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ if [ $# = 0 ] ; then
exit 1
fi

scp -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT $1 $TUSER@localhost:$2
scp -oConnectTimeout=5 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT $1 $TUSER@localhost:$2

+ 1
- 1
libexec/on-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ fi
# exit 1
#fi

ssh -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -p $VM_SSH_PORT $TUSER@localhost $*
ssh -oConnectTimeout=5 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -p $VM_SSH_PORT $TUSER@localhost $*

Loading…
Отказ
Запис